Řízení reprodukce prasat

Řízení reprodukce znamená zlepšení parametrů reprodukce a šetření pracovní sílou. Základem je využití nových nástrojů – tzv. releasing hormonů. Jejich používáním nedodáváme do organizmu prasnice skutečné hormony zodpovědné za řízení pohlavních funkcí, nýbrž látky, které jsou za normálních podmínek vylučovány hypofýzou a dávají organizmu pokyn k produkci vlastních pohlavních hormonů.

V současné době existují dva typy uměle vytvořených releasing hormonů – peforelin a gonadorelin.

Peforelin (Maprelin inj. a.u.v.) má převažující FSH účinek, takže působí jako iniciátor růstu folikulů a je tak základním předpokladem nástupu říje. Používá se u prasniček po ukončení blokace říje altrenogestem a u prasnic po odstavu selat.

Gonadorelin (Gonavet Veyx inj. a.u.v.) má převažující LH účinek a jeho aplikace je navazujícím krokem po stimulaci říje peforelinem. Po aplikaci gonadorelinu dochází k synchronizaci ovulace, takže k ovulaci dochází u všech zvířat jednoho turnusu společně v přesně požadovaném časovém termínu – provádí se tzv. termínově orientovaná inseminace bez potřeby vyhledávání říjících se zvířat.

Praktické používání releasing hormonů se řídí obecnými schématy popsanými v článku Řízení reprodukce prasat pomocí GnRH. Při jejich aplikaci v podmínkách konkrétního podniku je firma Veyx připravena poskytovat kunzultační servis.