Řízená reprodukce koní

Díky rozvoji poznatků v oblasti řízení pohlavního cyklu u klisny je možné i zde s úspěchem použít releasing hormony s LH účinkem. Existují dva okruhy indikací – ošetření anestrie nebo acyklie a indukce ovulace za účelem zkrácení říje.

Ošetření při anestrii a acyklii se provádí po negativním palpačním vyšetření vaječníků na přítomnost perzistujícího žlutého tělíska a úspěšnost ošetření se pohybuje okolo 80%. Říje nastupuje za 1-23 dní a trvá max. 14 dní, průměrně 6,4 dne.

Biotechnické zkrácení říje pomocí indukované ovulace nemá jen ekonomický význam pro chovatele klisny a hřebce, ale také pro zdravotní stav klisny – při opakovaných skocích klesá množství hlenu v genitáliích a zvyšuje se riziko vzniku endometritidy. Po aplikaci releasing hormonu v první den říje nebo v den prvního skoku hřebce s velkou jistotou dojde k uvolnění vajíčka a ke zkrácení říje o 1 – 2, výjimečně až o 3 dny. V případě dlouhé říje je možné ošetření i v pozdějším stádiu říje.

Všeobecná pravidla použití releasing hormonu s LH účinkem jsou uvedena u popisu přípravku Gonavet Veyx.