Řízení reprodukce skotu

Současný pokrok ve vývoji a využití tzv. releasing hormonů (GnRH – přípravek Gonavet Veyx inj. a.u.v.) a jejich kombinace s postaglandiny (Cloprostenolum – přípravek PGF Veyx forte inj. a.u.v.) umožňuje využívání nových metod při detekci říje – např.  OVSYNCH, což je biotechnická metoda zaměřená na zjednodušení procesu vyhledávání říjí a inseminace v chovech dojnic. Jejím cílem je minimalizovat chybu při vyhledávání nevýrazných říjí u dojnic a dosáhnout lepších reprodukčních parametrů v daném chovu dojnic. Je to také návod, jak postupovat při léčbě anestrie u dojnic.

Další dobře zavedenou metodou je aplikace gonadorelinu (Gonavet Veyx inj. a.u.v.) v době inseminace, prokazatelně zlepšující zabřezávání.