Gonavet Veyx® inj. 10 ml, 50 ml

POPIS PRODUKTU

Syntetický analog přírodního Gn-Rh s vysokou stabilitou v organizmu ke stimulaci a řízení reprodukce, termínované indukci ovulace a k terapii ovariálních poruch u skotu, prasat a koní.


PODROBNÁ SPECIFIKACE


GONAVET VEYX® inj. ad us. vet.
Syntetický gonadotropní hormon   č.reg. 96/038/04-C

Výrobce, držitel registrace:
Veyx-Pharma GmbH, D-34639 Schwarzenborn, SRN.

Charakteristika:
Gonavet Veyx® je syntetický derivát přírodního v hypotalamu tvořícího volného gonadotropního hormonu GnRH. V přirozeném endogenním kruhu stimulují GnRH syntézu obou gonadotropních hormonů – FSH (folikuly stimulující hormon) a LH (luteinizační hormon) v hypofyzárnich gonadotropín tvořících buňkách. Oba jsou potřebné k nástupu ovulace, případně k započetí zrání nového folikulu. Gonavet Veyx® řeší tytéž neuroregulační a endokrinní pochody jako přirozený GnRH. Podstatné je, že vedle luteinizačního hormonu indukovaného přípravkem nevzniká vedlejší tvorba tohoto hormonu, nedochází tedy ke vzájemnému narušení ovariálních a hormonálních procesů. Jednorázový exogenní přísun GnRH způsobuje vyloučení LH, opakované podávání v malých množstvích v krátkých odstupech zesiluje během delší doby vylučování LH a vede k napodobení sekrece hypotalamu. Taková cyklová aktivace je významná u mladých zvířat. Pravidelný vysoký stav GnRH je nefyziologický, působí destabilizačně na gonadotropní buňky a může vést až k reverzibilní blokádě cyklu.

Krávy, jalovice.
Gonavet Veyx® je schopen indukovat ovulaci u krav a jeho aplikace v první polovině říje (4 hod. před a do 1 hod. po inseminaci ) se využívá ke zlepšení výsledků inseminace. To platí i při předčasně provedené inseminaci. Pozitivní výsledek lze očekávat také při ovulačních poruchách. Vytvoření vrcholu účinku LH po jednorázové aplikaci v době říje se využívá k indukci ovulace. Z toho plyne i použití při tzv. anovulačních cyklech. Gonavet Veyx® je prakticky účinný u všech opakovaných říjí a to i bez jiných zjevných symptomů, u zvířat, která byla nejméně 1x inseminována nebo 24 hod. po inseminaci ješte projevují příznaky říje. U zvířat v první polovině říje lze použít Gonavet Veyx® jako terapii nebo metafylaxi poruch ovulace kombinovanou se zpřesněním doby ovulace (aplikace od 2 hod. před až 2 hod. po inseminaci). Zvířata zařazená do synchronizace říje, která po ošetření PGF nejeví známky říje, se opakovaně ošetřují po uplynutí 11 dní injekcií PGF. V případě že 3.den po tomto ošetření zvíře nejeví známky říje, aplikuje se Gonavet Veyx®s následnou inseminací. Ke stimulaci ovariální aktivity po porodu je možné aplikovat Gonavet Veyx® od 12. dne post partum. Pro stimulaci ovariální aktivity v puerperiu lze vybírat jen zvířata, u kterých je zjistěn
nedostatečný vývoj folikulů. Ošetření ovariálních cyst v důsledku nedostatku LH by mělo následovat co nejdříve po otelení. 10. až 14. den po ošetření přípravkem se provede kontrola léčby, v případě recidivy se ošetření provádí znovu.
Zpravidla se o čekává říje 20 dní po ošetření.
Prasničky
Po 24 hodinách od posledního podání blokátoru říje se aplikuje 600 – 1000 mj. PMSG (pregnant mare serum gonadotropin), 78 – 80 hod. po aplikaci dávky PMSG se provede ošetření přípravkem Gonavet Veyx®. Přibližně 24 a 40 hodin po jeho podání následuje 1. a 2. inseminace.
Prasnice
Nástup pohlavního cyklu je zde blokován selaty, ošetření 600–1000 mj. PMSG se provede 24 hod. po odstavu selat. Gonavet Veyx® se aplikuje 56-58 hodin po podání PMSG (platí v případě odstavu v 5. týdnu, při odstavu ve 4. týdnu se aplikuje Gonavet Veyx® 72 hodin po PMSG).
Klisny
Všeobecně stačí jednorázová dávka 2,0 ml přípravku. V případě anestrie a acyklie (vyvolané centrálně deficitem LH) je možné za 10 – 20 dní po neúspěšném pokusu o vyvolání říje aplikaci ve stejné dávce zopakovat. K vyvolání ovulace (zkrácení říje)
se doporučuje aplikovat Gonavet Veyx® již při prvním připuštění. I při pozdější aplikaci přípravku (v případě prodloužené říje s opožděnou ovulací) je možné urychlit proces uvolnění vajíčka o 1-2 dny.

JEN PRO ZVÍŘATA!

Složení:
1 ml obsahuje:
Gonadorelinum 0,05 mg
Methylparabenum 1,00 mg

Pomocné látky:
Acidum aceticum 98%
Natrii hydroxidum
Aqua pro iniectione

Popis přípravku:
Injekční roztok číré barvy.

Balení:
50 ml.

Indikační skupina:
Veterinaria – pharmaceutika.

Cílový druh zvířat:
Krávy, prasnice, klisny.

Indikace:
Stimulace a řízení reprodukce, zlepšení koncepce krav, jalovic, prasniček, prasnic a klisen. Terapie ovariálnich poruch, poruch činnosti pohlavníh aparátu u krav, jalovic a klisen.

Kontraindikace:
Použití do 12. dne post partum u krav s vyvinutým zralým terciálním folikulem.

Nežádoucí účinky:
Nejsou známy.

Interakce:
Je znám synergický účinek při kombinované terapii s FSH u zvířat
s poruchami puerperia. Současné použití HCG může vést k ovariální hyper reakci.

Dávkování:
Krávy synchronizace ovulace, stimulace ovarií v puerperiu
od 12. dne p.p., stimulace ovarií ke zlepšení koncepce: 1 ml
indukce ovulace, terapie ovariálních cyst: 2 ml
Prasnice synchronizace ovulace, zlepšení koncepce: 0,5 – 1 ml
Prasničky synchronizace ovulace, zlepšení koncepce: 1 – 1,5 ml
podpora funkce žlutého tělíska ve 12. – 14. dni gravidity: 1 ml
Klisny anestrus, acyklie, indukce ovulace 2 ml
Gonavet Veyx® se podává jednorázově.

Způsob použití:
Intramuskulárně, u prasat i subkutánně.

Poznámka:
Chránit před dětmi.

Ochranné lhůty:
Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti, expirace:
24 měsíců, po prvním otevření spotřebovat do 4 týdnů.

Způsob skladování:
Uchovávat v temnu při teplotě do 25°C.