Řízení reprodukce prasat pomocí analogů Gn-Rh

Řízení reprodukce prasat pomocí analogů Gn-Rh Biotechnické metody ovlivňování reprodukčního cyklu prasnic pomocí releasing hormonů patří k nejmodernějším evropským trendům v oblasti reprodukce prasat. Cílem je zlepšit výsledky reprodukce, snížit podíl lidské práce, vytvářet homogennější (podle potřeby i početnější) skupiny prasat a umožnit ještě striktnější dodržování zásad turnusového chovu s ohledem na zlepšování zdravotního stavu…

PRESYNCH PLUS metoda řízení reprodukce dojnic

PRESYNCH PLUS metoda řízení reprodukce dojnic Metoda PRESYNCH PLUS je rozšířením dříve popsané metody OVSYNCH a jejím cílem je řízení celého průběhu puerperia až do připuštění v 63. – 64. dni post partum. Klade se přitom důraz na to, aby každé dojnici byla poskytnuta potřebná doba odpočinku mezi otelením a následným zapuštěním.   Schéma metody PRESYNCH PLUS: den   0 …

OVSYNCH metoda synchronizace říje a ovulace dojnic

OVSYNCH metoda synchronizace říje a ovulace dojnic OVSYNCH je biotechnická metoda zaměřená na zjednodušení procesu vyhledávání říjí a inseminace v chovech dojnic. Jejím cílem je minimalizovat chybu při vyhledávání nevýrazných říjí u dojnic a dosáhnout lepších reprodukčních parametrů v daném chovu dojnic. Pro zpřesnění termínu inseminace se používá kombinace luteolýzy (PGF Veyx forte inj.) a…