PRESYNCH PLUS metoda řízení reprodukce dojnic

Metoda PRESYNCH PLUS je rozšířením dříve popsané metody OVSYNCH a jejím cílem je řízení celého průběhu puerperia až do připuštění v 63. – 64. dni post partum. Klade se přitom důraz na to, aby každé dojnici byla poskytnuta potřebná doba odpočinku mezi otelením a následným zapuštěním.

 

Schéma metody PRESYNCH PLUS:

den   0  (otelení)
PODPORA PUERPERIA
den  14 p.p. injekce 2 ml  PGF Veyx® forte
PRESYNCH PLUS
den  28 p.p. = den   0 injekce 2 ml  PGF Veyx® forte
den  42 p.p. = den 14 injekce 2 ml  PGF Veyx® forte
den  54 p.p. = den 26 injekce 1–2 ml Gonavet Veyx®
den  61 p.p. = den 33 injekce 2 ml  PGF Veyx® forte
den  63 p.p. = den 35 injekce 1–2 ml Gonavet Veyx®
INSEMINACE

den  63 p.p. = den 35

den  64 p.p. = den 36

inseminace bez kontroly říje

8 – 24 hodin po injekci Gonavet Veyx®

 

Ošetření se provádí vždy v dopoledních hodinách příslušného dne.

 

Podle výsledků referenčního podniku Golomb se metoda ukazuje jako mimořádně spolehlivá s inseminačním indexem 1,45.