Ochrana a osídlení střevní sliznice u mláďat

Následující účinné látky jsou určeny k prevenci nebo jako součást léčby průjmových onemocnění u zvířat, především u mláďat.

1. Ochrana střevní sliznice

Pod tímto pojmem rozumíme vytvoření rovnoměrné ochranné vrstvy na střevní sliznici v celé délce střeva.

Ochranná vrstva plní tyto funkce:

  • reguluje složení střevní mikroflóry ve prospěch užitečných bakterií
  • zabraňuje uchycení patologických bakterií k buňkám sliznice pomocí adhezních faktorů
  • omezuje průchod toxinů střevní stěnou v případě pomnožení bakterií s produkcí toxinů
Vytvoření rovnoměrné vrstvy po celé ploše střevní sliznice umožňuje mikroemulzní charakter nové účinné látky s obchodním názvem „Tan-O-Lin Komplex”. Obsahuje směs aromatických olejů, Tannin a Inulin zpracované do mikroemulze.
Tanin je důležitou součástí Tan-O-Lin Komplexu. Způsobuje denaturaci proteinů, což vede ke zpevnění povrchové vrstvy střevní sliznice. Dochází zde k povrchové koagulaci proteinů, které chrání membrány sliznic a redukují průchod toxických látek střevní stěnou.
Inulin je oligosacharid získaný sušením šťávy topinamburu. Podporuje v tenkém střevě růst bakterií potřebných pro tráveni (např. laktobacily, bifidobakterie) na úkor patogenních kmenů. Na stabilizaci střevní mikroflóry se rovněž podílí aromatické rostlinné oleje.
Účinná látka je součástí produktu Oral MulgatOral Mulgat injektory 10 ml pro psy a kočky.

2. Osídlení střevní sliznice

Při podávání přípravků obsahujících živé bakterie k osídlení střev je obtížné zajistit jejich přežití v době průchodu kyselým prostředím žaludku. Proto bylo vynaloženo velké úsilí k nalezení vhodného nosiče, který by bakterie před kyselým prostředím žaludku ochránil a vhodné formy zpracování bakterií, aby byla zajištěna trvanlivost konečného přípravku.
Nově vyvinutá látka Bactoferm 10H11, která splňuje tyto požadavky, se vyrábí fermentací mléka vybranými laktobacilovými kulturami a výsledný produkt se poté opouzdří emulgátorem. Aby byly laktobacily dlouhodobě stabilizovány, provede se jejich inaktivace nanesením emulze na absorbční materiál a šetrným vysušením na méně než 8% vlhkosti. Získaný materiál musí v 1 gramu obsahovat aspoň 1011 životaschopných bakterií.
Takto upravená emulze obsahuje laktobacilové kultury schopné získat ve střevě zpět svoji aktivitu. Emulze se ve střevě rovnoměrně rozprostře na celý povrch sliznice a aktivované laktobacily začnou plnit své významné úlohy  – adhezi na střevní stěnu, obsazování volných receptorů a absorbci toxinů. Osídlení laktobacily vytváří konkurenci nežádoucím a patogenním střevním bakteriím.
Bactoferm 10H11 je obsažen v komplexním protiprůjmovém přípravku Antilax Bactoferm 100 g nebo v ekonomickém balení Antilax Bactoferm 5 kg