<> Veyx -
Úvodní stránka

OVSYNCH metoda synchronizace říje a ovulace dojnic

  OVSYNCH je biotechnická metoda zaměřená na zjednodušení procesu vyhledávání říjí a inseminace v chovech dojnic. Jejím cílem je minimalizovat chybu při vyhledávání nevýrazných říjí u dojnic a dosáhnout lepších reprodukčních parametrů v daném chovu dojnic. Pro zpřesnění termínu inseminace se používá kombinace luteolýzy (PGF Veyx forte inj.) a vyprovokování ovulace releasing hormonem se selektivním LH účinkem (Gonavet Veyx inj.).

 Vyhledávání říjí pozorováním zvířat a jeho nedostatky.

K efektivnímu vyhledávání říjí jsou nutné každodenní pravidelné a dlouhodobé pozorování zvířat. Ošetřovatelé rozpoznají říji nejlépe v době klidu ve stáji (brzy ráno před dojením, v poledne a večer mimo dobu dojení, krmení nebo vyklízení hnoje). Protože příznaky říje trvají 15-18 hodin a střídají se období zvýšené aktivity zvířete s obdobím klidu, nelze odhalit říji jedním pozorováním.

Jak ukazují průzkumy prováděné v praktických podmínkách, provádí-li se vyhledávání 3x denně v délce 20 minut, je možné odhalit 75% říjících se zvířat ve stádě. Při pozorování 1x denně 20 minut zůstává 50% říjících se zvířat nenalezeno. Pečlivé a pravidelné vyhledávání říjí přináší dobré výsledky, je však náročné na čas a organizaci pracovní doby.

OVSYNCH metoda umožňuje připouštět zvířata v plánovaném termínu a bez nároků na pracovní čas nutný k vyhledávání říje.

Pro které chovatele je metoda určena:

1.skupinu tvoří zemědělské podniky, které mají problémy při vyhledávání říjí (případně mají vysoký výskyt nevýrazných říjí) a chtějí dosáhnout určitých předem stanovených reprodukčních ukazatelů.

2.skupinou jsou chovatelé, kteří chtějí záměrně orientovat inseminaci na 84.-100. den post partum, což se považuje za ideální vzhledem k průběhu laktační křivky. V tomto případě se ignorují předcházející říje, aniž by se zvyšovalo riziko, že následující zpravidla méně výrazné říje nebudou zachyceny a neúměrně se prodlouží mezidobí. Vyvolání říje v potřebnou dobu se provede OVSYNCH metodou.

3.skupinu tvoří zemědělské podniky, které mají vytvořený dobře fungující reprodukční management a OVSYNCH metodu uplatňují jen u dojnic, které nejméně 60 dní p.p.neprojevily příznaky říje a vyšetřením bylo vyloučeno onemocnění pohlavního aparátu. U dojnic s cystózní degenerací ovarií je při dávce 2 ml (Gonavet Veyx® ) úspěšnost vyvolání říje stejně vysoká jako u zdravých dojnic.

V podnicích s vysokou úrovní reprodukčního managementu a nízkým výskytem tichých říjí nebo acyklií je plošné použití OVSYNCH metody neúčelné, výhodné je omezené použití u problematických zvířat. V chovech, kde se problémy s reprodukcí objevují,představuje OVSYNCH metoda cestu ke zlepšení ukazatelů reprodukce, nemůžeme ale nijak nahradit nedostatky nebo chyby managementu podniku. Jak ukazují zkušenosti z praxe, bývá OVSYNCH metoda úspěšná tehdy, je-li prováděna pod kvalitním veterinárním dohledem.

 Časové schéma provedení ovsynch metody.
 

den   0

1. injekce Gonavet Veyx® (1 - 2 ml)

den   1

 

den   2

 

den   3

 

den   4

 

den   5

 

den   6

 

den   7

injekce PGF Veyx® forte (2 ml)

den   8

 

den   9

2. injekce Gonavet Veyx® (1 - 2 ml)

(30 - 48 hodin po PGF Veyx® forte)

den 10

inseminace bez kontroly říje

(8 - 24 hodin po 2. injekci Gonavet Veyx®

   
Tisk aktuální strany