Optimalizace mléčné křivky prasniček a prasnic

Mikroemulze pro kojící prasnice s Veyx-Lakto-Komplexem, vitamíny a železem.

Období posledního týdne gravidity, porodu a nástupu laktace klade na prasnici neúměrné energetické požadavky, které nedokážeme krmnou dávkou uspokojit. Organismus je nucen získávat mnohem více energie spalováním tělesných tuků, přičemž je zahlcován kyselými zplodinami tohoto štěpení a ketolátkami. Acidózou a následně ketózou jsou do určité míry postiženy všechny prasnice na počátku laktace a pokud se tato metabolická porucha manifestuje i klinicky, často bývá mylně označována jako „mléčná horečka”.
Veyx-Lakto-Komplex zasahuje do metabolismu tuků na úrovni buňky. Jeho role by se dala do jisté míry popsat jako transportní médium zajišťující přísun mastných kyselin do mitochondrií a zpětný odsun nežádoucích produktů metabolismu. Díky tomu jsou lépe využity jak tuky obsažené v krmivu tak tuky odbourávané z vlastních zásob.
Nejdůležitější účinnou látkou Lakto-Weyxinu forte je Veyx-Lakto-Komplex vyrobený z rostlinných extraktů technologií mikroemulgace tuků. Touto technologií jsou upraveny i ostatní účinné látky, takže k jejich vstřebání dojde ihned po aplikaci cestou lymfatické resorbce. To hraje významnou roli hlavně u vitamínů rozpustných v tucích a u železa.

 

Vliv Lakto-Weyxinu forte na užitkovost prasnice

 • zvýšení porodní váhy selat ve prospěch vyrovnanosti vrhu
 • prevence porodní agalakcie
 • prevence metabolických poruch (acidóza, ketóza)
 • optimalizace průběhu mléčné křivky
 • zvýšení odstavové váhy selat
 • menší ztráta tělesného tuku prasnice (významná pro reprodukci)

 

Praktické výsledky podávání Lakto-Weyxinu forte

Bylo provedeno mnoho srovnávacích pokusů v různých podmínkách chovu a na různých počtech prasnic a prasniček (10-298 vrhů), rovněž se zkoumal vliv na reprodukční ukazatele ošetřených zvířat v dalším reprodukčním cyklu.

 

Výsledky byly podobné, v porovnání s kontrolními skupinami vypadají takto:

 • Porodní váha selat se zvýšila o 100-160g.
 • Odstavová váha selat se zvýšila o 800-1900g.
 • Počet odstavovaných selat se zvýšil o 0,9 selete na vrh.
 • Ztráty selat pod prasnicí se snížily na polovinu.
 • Počet puerperálních onemocnění prasnic se snížil na polovinu
 • Průměrná mléčnost prasnic se zvýšila o 25kg.
 • Ztráta živé hnotnosti prasnic se snížila o 5kg.
 • Servis-perioda se zkrátila o 3,2 dne.
 • Podíl neříjících se prasnic po odstavu se snížil o 8,2%.
 • Počet odchovaných selat od prasnice za rok stoupl o 0,8 selete.