Sensiblex® inj. 50 ml

POPIS PRODUKTU

Tocospasmolytikum k obnovení kontrakcí a rozšíření měkkých porodních cest při komplikovaných porodech u krav, bahnic, fen a koček.


PODROBNÁ SPECIFIKACE


Sensiblex® inj. ad. us. vet.
č.reg. 96/947/94-C

Výrobce, držitel registrace:
Veyx-Pharma GmbH, D-34639 Schwarzenborn, SRN

Charakteristika:
Účinná látka denaverinhydrochlorid ovlivňuje tonus hladké svaloviny dělohy a touto cestou reguluje a usměrňuje porodní bolesti. Zvyšováním elasticity měkkých porodních cest dochází k jejich rozšíření v oblasti děložního krčku,
hymenu a vulvy. Současně působící silný analgetický účinek navozuje obnovení pravidelných kontrakcí i v případě spasmu dělohy. Sensiblex ® je indikován u patologických porodů k obnovení kontrakcí po odstranění mechanické příčiny (repozice dělohy), k usnadnění zákroků při spasmu dělohy (při fetotomii společně s epidurální anestezií), k obnovení přerušeného porodu. Účinek přípravku nastupuje 5 minut po aplikaci a vrcholu dosahuje po 10 minutách. Na rozdíl od dosud používaných uterotonik (např. oxytocinové preparáty) poskytuje Sensiblex ® nové možnosti ovlivňování problematických porodů. Účinná látka má velmi dobrou snášenlivost a nepatrnou toxicitu.

Kontraindikace:
Podání v přípravném stádiu porodu a v otevírací fázi není žádoucí.

Nežádoucí účinky:
Zřídka se může vytvořit krátkodobý otok v místě aplikace.

Interakce:
Nejsou známy.

 Upozornění:
Chránit před dětmi, nepoužívat po expirační době.

Ochranné lhůty:
Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti, expirace:
24 měs., po prvním otevření spotřebovat do 4 týdnů.

Složení:
1 ml přípravku obsahuje:
Denaverini hydrochloridum 40,0 mg

Pomocné látky:
Propylenglykol
Voda pro injekce

Popis přípravku:
Průhledný vodný injekční roztok.

Balení:
Lékovky á 50 ml.

Indikační skupina:
Veterinaria – pharmaceutika

Indikace:
Skot – ulehčení porodu jalovic, aktivace přerušených porodů, nedostatečné rozšíření měkkých porodních cest, odstranění mechanických překážek, fetotomie, regulace porodních bolestí a hypertonických stavů myometria. Před aplikací musí být reponována torze dělohy, při fetotomii je potřebná epidurální anestézie. Pes, kočka – při oddáleném nebo dlouhotrvajícím porodu. U všech zvířat po ošetření může být proveden císářsky řez.

Dávkování:
Jalovice 5-10 ml
Kráva 10 ml
Ovce 2-3 ml
Fena 0,5 – 1,5 ml (event. s 3 – 10 m.j. oxytocinu)
Kočka 0,25 – 0,75 ml
Spasmolytický účinek dosahuje vrcholu 10 minut po aplikaci. Podání přípravku je
možno opakovat u krávy za 40 – 60 min., u ovce za 30-60 min.

Způsob použití:
Intramuskulárně nebo subkutánně.

Poznámka:
Chránit před dětmi.

Způsob skladování:
Uchovávat při teplotě ne vyšší něž 25°C, chránit před světlem.

02/2004 JEN PRO ZVÍŘATA!