Použití enzymů při léčbě mastitid

Vliv tvorby fibrinu na terapii mastitid

Průvodním jevem každého zánětu mléčné žlázy je vysoká produkce fibrinu. Organizmus si tak vytváří nespecifickou bariéru, která by po zvládnutí zánětu měla být odbourávána a nahrazena regenerovanou tkání. Mastitidy jsou však doprovázeny nadměrnou tvorbou fibrinu, který se opožděně a pomalu odbourává.. Nadbytečný fibrin pokrývá nejen místo zánětu, ale i okolní tkáň, která je nedostatečně zásobena kyslíkem a snadno se do ní zánět rozšiřuje.

Vazba bakterií na fibrin znemožňuje jejich dosažitelnost pro antibiotika a výsledkem jsou recidivy, případně přechod onemocnění do chronické nebo subklinické formy. Úplného bakteriologického uzdravení po antibiotické léčbě bez podpory enzymů můžeme dosáhnout pouze ve 30% případů.

Mechanismus účinku enzymů při terapii zánětů

Enzymy trypsin, chymotrypsin a papain obsažené  v přípravku Masti Veyxym® dokáží v několika rovinách bojovat jak se zánětem, tak i s jeho bakteriálním původcem. Jejich účinek shrnují následující tabulky:

 1. Účinek enzymů na průběh zánětu.

  Enzymy zásadním způsobem zasahují do procesů probíhajících v místě zánětu, a to zejména svým účinkem protizánětlivým, antiedematickým, analgetickým a podstatným vlivem na rychlost fibrinolýzy.

Farmakologický efekt

  Mechanismus účinku

Protizánětlivý účinek
 • odbourávání toxických produktů zánětu
 • eliminace imunokomplexů podporujících zánět
Antiedematický účinek
 • zvýšení rychlosti proudění krve utěsněním cév a snížením viskozity krve
 • zlepšení mikrocirkulace a obnovení homeostázy odstraněním fibrinu a exudátu s obsahem bílkovin
 • navození kontinuity humorální výměny v zanícené a změněné tkáni
Analgetický účinek
 • zmírnění bolesti vyrovnáním nedostatku kyslíku
 • snážení napětí tkání díky rychlejšímu proudění krve
 • rozštěpení a odplavení zánětlivých produktů způsobujících bolest
Fibrinolýza
 • rozštěpení fibrinových vláken
 • uvolnění blokády cév způsobené mikrotromby (obnovení fyziologických drenážních kanálů)
 1. Účinek enzymů na bakteriálního původce zánětu.

  Enzymy působí na bakterie jak samostatně, tak i společně s antibiotiky, jejichž účinek zvyšují.

Farmakologický efekt

  Mechanismus účinku

Antibakteriální účinek je prokázán bakteriostatický i baktericidní účinek enzymů u běžných patogenů
Snížení virulence napadáním povrchových struktur přicházejí bakterie o antigeny a adhezivní faktory
Lokální imunita enzymy jsou ve tkáních považovány za cizí bílkovinu a jejich přítomnost zvyšuje úroveň lokální imunity
Účinnost antibiotik rozštěpením a odplavením imunokomplexů a zvláště fibrinu z místa zánětu se zvýší dostupnost bakterií pro antibiotika (bakterie vázané na fibrin jsou pro antibiotika nedostupné) a zvýší pravděpodobnost úplného bakteriálního vyléčení bez recidiv.

Použití přípravku Masti Veyxym® při terapii mastitid

Všeobecně se doporučuje aplikovat 1 injektor do postižené čtvrti vemene 2-3x v intervalu 12 hodin.

Samostatné použití přípravku se doporučuje u neinfekčních mastitid, v ostatních případech akutní mastitidy je úspěšnost léčby závislá na charakteru onemocnění a původci. Použití v kombinaci s antibiotiky u akutní mastitidy výrazně zkracuje dobu potřebnou k vyhojení zánětu a návratu funkce, zvyšuje pravděpodobnost úplného bakteriálního vyléčení.

Při léčbě dříve neúspěšně léčené mastitidy, chronické nebo latentní formy mastitidy, vede nasazení enzymů v kombinaci antibiotiky ve většině případů k úspěšnému vyléčení. Zvláštní kategorií jsou mastitidy, které se v chovu manifestují pouze zvýšeným počtem zárodků v mléce. Zde doporučuje pravidelné vyhledávání problematických zvířat NK testem a jejich ošetřování samotnými enzymy, přitom není nutno vyloučit jejich mléko z dodávky. Problematika je natolik různorodá, že není možné doporučit všeobecně platné schéma terapie, potřebný počet aplikací enzymů a nutnost použití v  kombinaci s antibiotiky.

Praktické zkušenosti

Mechanismem účinku enzymů při terapii mastitid se zabývalo mnoho prací. Byl ověřován účinek samotných enzymů i kombinace enzymů s antibiotiky, pokusy byly prováděny v různých podmínkách chovu. Z provedených pokusů vyplynuly některé zajímavé poznatky, které by mohly pomoci při úspěšné terapii mastitid:

 • Již 2 hodiny po aplikaci první dávky enzymů do vemene dochází k prudkému zvýšení počtu buněčných elementů v mléce, mezi nimiž jsou i vysoké koncentrace patogenů (zkoumáno u S. epidermidis, S. haemolyticus, C. renale). Jejich vyplavení je důsledkem ztráty adhezivních faktorů.
 • Velmi dobré výsledky přinesla léčba akutních mastitid způsobených Pseudomonas aeruginosa a Candida parapsilosis  (4 dny po samostatné terapii enzymy došlo k vyléčení), úspěšná byla terapie i u těžce vyléčitelných případů s těmito původci.
 • Akutní mastitidy způsobené streptokoky a stafylokoky vykazovaly po 2 dnech samostatné terapie enzymy výrazné zlepšení, při léčbě kombinované s antibiotiky nedošlo k vyléčení jen u jednoho případu z celého pokusu.
 • K eliminaci patogenů při léčbě mastitidy došlo i v případě imunotolerance zvířete.
 • U chronických a subklinických mastitid způsobených rezistentními kmeny S. aureus, S. haemolyticus, Sc. dysgalactie nebylo samotné použití enzymů úspěšné.