Na firmu I.P.R. – stavební činnost, s.r.o. – dodavatele a realizátora francouzských bazénů Magiline – jsme se obrátili s žádostí o vypracování nabídky na kompletní dodávku bazénu „na klíč“; tedy včetně zajištění všech výkopových prací, umístění bazénu dle našich potřeb a terénních dispozic, zajištění elektrické instalace, filtrace a ohřevu vody tepelným čerpadlem, dále dodání pochozího zastřešení a vybudování travertinové plochy pod i vedle dodaného zastřešení. Dále jsme požadovali i zajištění dodávky rehabilitačních madel po polovině obvodu bazénu, což vzhledem k tomu, že bazény Magiline používají slanou vodu, bylo náročné. Firma zajistila i dodávku pitné vody z externích zdrojů. Domluva s managementem firmy i s řemeslníky byla velmi přátelská a otevřená, dokázali všechny naše komplikované a zcela konkrétní požadavky splnit beze zbytku a od května roku 2019 jsme se již koupali v nádherně čisté a teplé „mořské“ vodě.