Aluminium-Spray

POPIS PRODUKTU

Tekutý obvaz.
Ke krytí poranění pružným a prodyšným filmem chránícím před znečištěním a jinými škodlivými vlivy okolí.

PODROBNÁ SPECIFIKACE


SanDitan®ALUMINIUM SPRAY
Výrobce,držitel registrace:
Veyx-Pharma GmbH,Söhreweg 6,34639 Schwrzenborn,SRN
Obsahové látky (podle INCI):
Ethylacetate,Polyisobutylmethacrylate,Aluminium-powder,white mineral oil.
Hnací plyn:butan.
Použití:
Před použitím důkladně protřepat!Ze vzdálenosti 20-25 cm poraněnou plochu 1-2 sekundy jemně sprejovat.Podle potřeby zopakovat několikrát denně.
Bezpečnostní opatření:
Nádoba je pod tlakem.Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 50°C.Nepropichovat a nevhazovat do ohně,a to ani po spotřebování obsahu.Nestříkat do ohně ani na žhavé předměty.Během použití nekouřit.Uchovávat mimo dosah dětí.Používat v dobře větraných prostorách.
Zvláštní opatření pro uchovávaní:
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.Doba použitelnosti se předpoklada 5 let.
Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravku nebo odpadu,pokud je jich třeba:
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
Další údaje:
Sériové číslo:
Minimální doba použitelnosti:
Datum poslední revize:
 Červen 2009
Daší informace:
 Velikostní balení:
Aerosolové balení ze zinku obsahující 200 ml přípravku.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním přípravku,kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele schválení.
MVDr. Petr Lehnert,Trojanovice 112,74401,Frenštát pod Radhoštěm,Česká republika,Tel:+420-602-735549,e-mail:lehnert@veyx.cz