<> Veyx -
Úvodní stránka

PRESYNCH PLUS metoda řízení reprodukce dojnic

Metoda PRESYNCH PLUS je rozšířením dříve popsané metody OVSYNCH a jejím cílem je řízení celého průběhu puerperia až do připuštění v 63. - 64. dni post partum. Klade se přitom důraz na to, aby každé dojnici byla poskytnuta potřebná doba odpočinku mezi otelením a následným zapuštěním.

Schéma metody PRESYNCH PLUS:

 

den   0  (otelení)

 

PODPORA PUERPERIA

den  14 p.p.

injekce 2 ml  PGF Veyx® forte

PRESYNCH PLUS

den  28 p.p. = den   0

injekce 2 ml  PGF Veyx® forte

den  42 p.p. = den 14

injekce 2 ml  PGF Veyx® forte

den  54 p.p. = den 26

injekce 1–2 ml Gonavet Veyx®

den  61 p.p. = den 33

injekce 2 ml  PGF Veyx® forte

den  63 p.p. = den 35

injekce 1–2 ml Gonavet Veyx®

INSEMINACE

 

den  63 p.p. = den 35

den  64 p.p. = den 36

inseminace bez kontroly říje

8 - 24 hodin po injekci Gonavet Veyx®

 

Ošetření se provádí vždy v dopoledních hodinách příslušného dne.

 

Podle výsledků referenčního podniku Golomb se metoda ukazuje jako mimořádně spolehlivá s inseminačním indexem 1,45.

Tisk aktuální strany