<> Veyx -
Úvodní stránka

Vliv mikroemulgace na vstřebávání účinných látek

   Oproti množství produkovaných vitamínových přípravků v nejrůznějších formách mají vitamíny v mikroemulzích jednu zásadní přednost:
    Základní vlastnosti těchto emulgovaných vitamínů je jejich neobvyklý způsob resorbce, který umožňuje úplný a rychlý přechod obsažených vitamínů a aktivních substancí přímo do tkání s vyloučením jejich přeměny v játrech. Tento způsob resorbce je totožný s příjmem mleziva u mláďat.
    Emulgace znamená rozpad tuků, které v sobě mají rozpuštěné účinné látky, na kapénky nejmenších rozměrů (1 až 3 um) a jejich rozptýlení ve vodě. Aby bylo možno přivést účinné látky vitamínového preparátu k cílovým buňkám stejným způsobem jako částečky mléčneho tuku, musejí být splněny tyto podmínky:
   
a) analogická velikost částeček
    Emulze vitamínů a účinných látek Bio-Weyxin® obsahují tukové kapénky o velikosti 1 až 3 um, což odpovídá kapénkám v mateřském mléce.
b) emulgátor vhodný ke stabilizaci
    Aby se nepatrné kapénky tuku obsahující účinné látky rozpustné v tucích po emulgaci neoddělily od vodorozpustných latek, které jsou v okolí kapének, musí se přidat emulgátor.Ten slouží jednotlivým kapénkám během transportu do buněčného nitra jako ochranný obal. K jeho úkolům patří i ochrana tuku před enzymatickou hydrolýzou ve střevě a ochrana vitamínů a jiných účinných látek obsažených v kapénkách tuku před kyslíkem a světlem.
    Protože se lymfatická resorbce vyhýbá „filtrační stanici”- játrům, musí být vhodný emulgátor toxikologicky nezávadný a musí být snadno odstranitelný metabolickými cestami.
    K výrobě mikroemulzí vitamínů a účinných látek Bio-Weyxin® se používají výhradně rostlinné emulgátory. 
V protikladu k ostatním vitamínovým přípravkům rozspustným ve vodě či tucích, u nichž se většinou jedná o suspenzi či disperzi, jsou mikroemulzní preparáty pravými emulzemi.
    Četnými pokusy bylo dokázáno, že vitamíny ve formě mikroemulzí jsou mnohem rychleji a účinněji resorbovány než obvyklé přípravky.
 
Emulze - přehled vyráběných produktů:
Dog Motio Mulgat pro psy
Carnitin-E Mulgat pro psy a kočky
E-selen Mulgat pro mláďata hospodářských zvířat
FeVit Mulgat pro novorozená selata.
Oral Mulgat pro hříbata, telata, selata, jehňata, kůzlata, stěňata a psy.
Multi C Mulgat kapky pro psy, kočky, králíky, malé hlodavce, exoty, plazy.
 
Emulze - přehled produktů pro koně:
Entero Mulgat
Pulmo Mulgat

 
 
Tisk aktuální strany