<> Veyx - porod a puerperium
Úvodní stránka > porod a puerperium

K řízení reprodukce patří také problematika plánování porodů. Po inseminaci provedené na základě synchronizace ovulace gonadorelinem jsou obecně lepší možnosti jak synchronizovat porody, je možné určit den v týdnu, kdy proběhne většina porodů. 

Počátek porodu lze ovlivnit u synchronizovaných i nesynchronizovaných prasnic analogem postaglandinu F2α - cloprostenolem (PGF Veyx inj. a.u.v.), a to od 114. dne gravidity. 

Ovlivnit čas porodu a zároveň urychlit porod (zkrátit intervaly mezi jednotlivými selaty) je možné depotní formou oxytocinu (Hypophysin LA inj. a.u.v.). Po podání Hypophysinu v ranních hodinách 115. dne gravidity a zároveň 24 hodin po aplikaci cloprostenolu proběhnou během dne prakticky všechny porody.

Tisk aktuální strany